| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), w   związku z   Postanowieniem Komisarza Wyborczego w   Katowicach DKT-712-20/12 z   dnia 5   grudnia 2012 roku, w   sprawie wezwania Rady Gminy Krupski Młyn do podjęcia uchwały w   sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i   numerów liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu, Rada Gminy   uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Krupski Młyn na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXII/149/12 Rady Gminy Krupski Młyn z   25 września 2012 roku w   sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze oraz uchwała Nr XXV/187/12 Rady Gminy Krupski Młyn z   20 grudnia 2012 roku w   sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz zamieszczeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVI/189/13    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 4   stycznia 2013 r.  
 

Podział gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze  

 

Nr okręgu  


Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych  
w okręgu  

1  

2  

3  

1  

KRUPSKI MŁYN  
ulica: Kasprowicza 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23; Miarki  

1  

2  

KRUPSKI MŁYN  
ulice: Kasprowicza 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Leśmiana 1, 3, 5, 7; Świerczewskiego  

1  

3  

KRUPSKI MŁYN  
ulice: 1   Maja; Buczka 1, 2, 4, 6, 8; Leśmiana 2, 4, 6, 8; Leśna  

1  

4  

KRUPSKI MŁYN  
ulice: Buczka 3, 5; Główna; Mickiewicza  

1  

5  

KRUPSKI MŁYN  
ulice: Krasickiego; Prusa 2, 4, 6, 8; Tarnogórska  

1  

6  

KRUPSKI MŁYN  
ulice: Norwida; Powstańców Śląskich; Sienkiewicza; Zawadzkiego  

1  

7  

KRUPSKI MŁYN  
ulice: Dąbrowskiego; Prusa 1, 3, 5, 7; Słowackiego  

1  

8  

KRUPSKI MŁYN  
ulica: Grzegorzewskiej; Prusa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17  

1  

9  

KRUPSKI MŁYN  
Kolonia Ziętek: 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 17A, 17B, 17C, 18, 20, 20A, 22, 23  

1  

10  

KRUPSKI MŁYN  
Kolonia Ziętek: 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C  

1  

11  

KRUPSKI MŁYN  
Kolonia Ziętek: 8A, 8B, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16A, 16B, 16C  

1  

12  

POTĘPA  
ulice: Kanol; Łąkowa; Tarnogórska  

1  

13  

POTĘPA  
ulice: Brzozowa; Klonowa; Lipowa; Mokra; Nowa; Odmuchów; Słoneczna; Sportowa; Stawowa; Szkolna; Wierzbowa  

1  

14  

POTĘPA  
ulice: Leśna 14, 14A, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28A, 30, 31, 32, 41, 42, 47; Miodowa; Zielona  

1  

15  

POTĘPA  
ulice: Jagodowa; Jaśminowa; Lawendowa; Leśna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,18, 34; Malinowa; Piecucha; Polna; Poziomkowa; Wrzosowa; Żyłka  

1  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »