| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 331/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Siemianowice Śląskie na lata 2013-2017

            Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z   2001r.z późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. nr 31, poz. 266 z   2005r. z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1  

Przyjąć Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Siemianowice Śląskie na lata 2013-2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmujący:  

1)   Prognozę dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w   poszczególnych latach, z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne.  

2)   Analizę potrzeb oraz planów remontów i   modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na kolejne lata.  

3)   Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych.  

4)   Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.  

5)   Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w   kolejnych latach.  

6)   Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   kolejnych latach.  

7)   Wysokość wydatków w   kolejnych latach, z   podziałem na koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a   także wydatki inwestycyjne.  

8)   Opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a   w szczególności:  

-   niezbędny zakres zamian lokali związanych z   remontami budynków i   lokali,  

-   planowaną sprzedaż lokali.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  


§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 331/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WIELOLETNI PROGRAM 2013-2017  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »