| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art.22 ust.3 ustawy
z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., nr 152, poz.897) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:

§ 1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój:

1) Posiadać bazę transportową, w której znajdują się:

- miejsce/a postoju pojazdu/ów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodu/ów,

- warsztat/y naprawcze.

2) Baza transportowa winna spełniać wszelkie wymagania określone w odrębnych przepisach m.in.
w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie bazy transportowej).

3) Dopuszcza się brak wydzielonych miejsc do mycia pojazdów bądź warsztatów naprawczych na terenie bazy w przypadku korzystania z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia i naprawy pojazdów.

4) Posiadać min. 1 pojazd asenizacyjny służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych będący we właściwym stanie technicznym.

5) Miejsce postoju i mycia pojazdu/ów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i posiadać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

6) Posiadać pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą wymagania obowiązujących przepisów.

7) Pojazd/y asenizacyjny/e do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać na nadwoziu adres i nazwę firmy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorcę.

8) Po zakończeniu działalności pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym
i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/246/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


ADAM Maćkowski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »