| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art.22 ust.3 ustawy
z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., nr 152, poz.897) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:

§ 1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój:

1) Posiadać bazę transportową, w której znajdują się:

- miejsce/a postoju pojazdu/ów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodu/ów,

- warsztat/y naprawcze.

2) Baza transportowa winna spełniać wszelkie wymagania określone w odrębnych przepisach m.in.
w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie bazy transportowej).

3) Dopuszcza się brak wydzielonych miejsc do mycia pojazdów bądź warsztatów naprawczych na terenie bazy w przypadku korzystania z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia i naprawy pojazdów.

4) Posiadać min. 1 pojazd asenizacyjny służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych będący we właściwym stanie technicznym.

5) Miejsce postoju i mycia pojazdu/ów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i posiadać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

6) Posiadać pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą wymagania obowiązujących przepisów.

7) Pojazd/y asenizacyjny/e do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać na nadwoziu adres i nazwę firmy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorcę.

8) Po zakończeniu działalności pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym
i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/246/2009 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


ADAM Maćkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »