| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/280/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012, poz.391) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Dokonuje sie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,50 zł. netto od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 zł netto, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/160/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »