| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/280/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012, poz.391) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Dokonuje sie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,50 zł. netto od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 zł netto, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/160/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Budzis

Doradca finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »