| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.86.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, w części określonej w § 1 pkt 8, jako sprzecznej z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 15 stycznia 2012 roku., Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały zawiera przepis art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała określająca wyżej wymienione wymagania winna uwzględniać opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania.

Podkreślenia wymaga fakt, iż rada gminy zobligowana jest do określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. W opinii organu nadzoru w części określonej w § 1 pkt 8 uchwały zawarty został obowiązek, który powinien realizować przedsiębiorca już prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Obowiązek ten bowiem dotyczy pozostawienia terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu, po zakończeniu działalności.

Reasumując należy stwierdzić, że upoważnienie ustawowe ogranicza możliwość działania organu stanowiącego gminy wyłącznie do ustalenia, jakie są wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nie obejmuje ono kwestii związanych z obowiązkami tych podmiotów w trakcie realizacji zadań.

W ocenie organu nadzoru, tego rodzaju regulacje stanowią przekroczenie zakresu umocowania, a co za tym idzie pozostają w sprzeczności z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »