| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zabrze Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2012

1. Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.) Prezydent Miasta Zabrze Zarządzeniem nr 115/ZKOL/2011 z 28 lutego 2011 roku powołał na trzyletnią kadencję Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Zabrze zwanej dalej Komisją.

W 2012 roku w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Zabrze wchodzili:

Przewodniczący Komisji: Prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

Krzysztof Partuś – radny Rady Miasta Zabrze

Jan Urban – radny Rady Miasta Zabrze

Danuta Zalewska-Rozum – Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Jacek Pankiewicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Małgorzata Kowalcze – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

Roman Rabsztyn – Komendant Miejski Policji w Zabrzu

Dariusz Wesołowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu

Andrzej Galas – Prokurator Rejonowy w Zabrzu.

Do udziału w pracach komisji z głosem doradczym powołano również :

Marcin Protyga – przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Jarosław Rajda – Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu

Artur Nowakowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Danuta Stanek – Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Zarządzeniem nr 970/ZKOL/2012 z dnia 02 października 2012 roku Prezydenta Miasta Zabrze w związku ze zmianami personalnymi na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji i Prokuratura Prokuratury Rejonowej w Zabrzu został zmieniony skład osobowy Komisji:

Joanna Kosińska – Prokurator Rejonowy w Zabrzu

Dariusz Koniak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu

Dariusz Wesołowski – Komendant Miejski Policji w Zabrzu

2. Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym Komisję powołano w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie zwierzchnictwa nad służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Koszty działania Komisji pokrywane były ze środków własnych budżetu Miasta Zabrze

4. W roku 2012 odbyło się pięć posiedzeń Komisji.

1) Posiedzenie w dniu 19.01.2012 roku. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Otworzył je i prowadził Naczelnik Wydziału ZKOL Artur Nowakowski. W trakcie spotkania zapoznano się ze sprawozdaniem z prac Komisji za rok 2011, które w głosowaniu jednomyślnie przyjęto. Przypomniano art. 38a ustawy samorządzie powiatowym dotyczący zadań Komisji - interpretacja pkt 2.2 i 2.4. m.in. dotycząca opiniowania budżetu miasta związanego z poprawą bezpieczeństwa i porządku w Zabrzu. Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu przekazał informacje na temat przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straż Miejskiej kontroli związanych z przekraczaniem norm zanieczyszczenia powietrza. Omówiono również sprawę organizacji Miejskiej Strefy Kibica na Euro 2012.

2) Posiedzenie w dniu 19.04.2012 roku. Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie z przyjętym na początku porządkiem. Posiedzenie prowadził Naczelnik Wydziału ZKOL Artur Nowakowski. W czasie spotkania omówiono sprawozdania poszczególnych jednostek z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2012. Naczelnik Wydziału ZKOL przedstawił projekt dotyczący Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w ramach programu Razem Bezpieczniej.

3) Posiedzenie w dniu 21.06.2012 roku. W posiedzeniu Komisji, które odbyło się w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu uczestniczył również zaproszony przedstawiciel Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. Głównym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową. Naczelnik Wydziału ZKOL poinformował o ekspertyzie ochrony przeciwpowodziowej, przygotowywanej wspólnie z Gminą Gierałtowice i Gliwicami. Przedstawiono również działania i problemy związane z realizacją na terenie miast programu Lepiej Razem niż Osobno. W tracie spotkania dyskutowano także na temat dzikich zwierząt wkraczających coraz częściej na tereny miejskie, które stwarzają tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Wyznaczono Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wspólnie z Kołami Łowieckim działającymi na ternie miasta, do tworzenia pasów zaporowych w celu powstrzymania dzikich zwierząt głównie dzików.

4) Posiedzenie w dniu 27.09.2012 roku . Posiedzenie w tym dniu zwołano w celu zaopiniowania projektu budżetu miasta na rok 2013 w zakresie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku w Zabrzu. Omówiono środki przeznaczone z budżetu miasta na działanie Policji, Straży Miejskiej, oraz środki przeznaczona na dalsze funkcjonowanie programu Lepiej Razem niż Osobno. W związku ze zbliżającą się 90 rocznicą nadania praw miejskich Zabrzu i imprezą Skarbnikowe Gody omówione zostały najważniejsze sprawy związanie z zapewnieniem bezpieczeństwa dla uczestników organizowanych imprez.

5) Posiedzenie w dniu 08.11.2012 roku. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie i wdrożenie procedury dotyczącej postępowania z osobami nieporadnymi, z którymi jest utrudniony kontakt, a znajdują się w miejscu publicznym w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego, Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, zabrzańskich Szpitali oraz Domów Pomocy Społecznej. Omówiono zakres potrzeb dla osób, z którymi jest utrudniony kontakt. Ustalono, że do czasu nawiązania kontaktu z opiekunem takiej osoby opiekę nad poszkodowaną sprawować będzie zabrzański DPS. Przedstawiciel pogotowia deklarował udzielenie pomocy i w sytuacji braku możliwości stwierdzenia stanu zdrowia na miejscu, osoby, z którymi jest utrudniony kontakt, zostaną przewiezione do szpitala. W przypadku dobrej kondycji fizycznej osoby, z którą jest utrudniony kontakt opiekę nad poszkodowaną sprawować będą zabrzańskie Domy Pomocy Społecznej. Ponadto przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień zadeklarował pomoc psychologiczną (do godz. 18.00) w pierwszym kontakcie z osobą, z którą jest utrudniony kontakt. W wyniku uzgodnień wdrożono procedurę postępowania i opieki nad osobami, z którymi jest utrudniony kontakt.

Prezydent Miasta Zabrze


Małgorzata Mańka-Szulik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »