| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zabrze Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2012

1. Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.) Prezydent Miasta Zabrze Zarządzeniem nr 115/ZKOL/2011 z 28 lutego 2011 roku powołał na trzyletnią kadencję Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Zabrze zwanej dalej Komisją.

W 2012 roku w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Zabrze wchodzili:

Przewodniczący Komisji: Prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

Krzysztof Partuś – radny Rady Miasta Zabrze

Jan Urban – radny Rady Miasta Zabrze

Danuta Zalewska-Rozum – Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Jacek Pankiewicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Małgorzata Kowalcze – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

Roman Rabsztyn – Komendant Miejski Policji w Zabrzu

Dariusz Wesołowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu

Andrzej Galas – Prokurator Rejonowy w Zabrzu.

Do udziału w pracach komisji z głosem doradczym powołano również :

Marcin Protyga – przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Jarosław Rajda – Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu

Artur Nowakowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Danuta Stanek – Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Zarządzeniem nr 970/ZKOL/2012 z dnia 02 października 2012 roku Prezydenta Miasta Zabrze w związku ze zmianami personalnymi na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji i Prokuratura Prokuratury Rejonowej w Zabrzu został zmieniony skład osobowy Komisji:

Joanna Kosińska – Prokurator Rejonowy w Zabrzu

Dariusz Koniak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu

Dariusz Wesołowski – Komendant Miejski Policji w Zabrzu

2. Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym Komisję powołano w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie zwierzchnictwa nad służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Koszty działania Komisji pokrywane były ze środków własnych budżetu Miasta Zabrze

4. W roku 2012 odbyło się pięć posiedzeń Komisji.

1) Posiedzenie w dniu 19.01.2012 roku. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Otworzył je i prowadził Naczelnik Wydziału ZKOL Artur Nowakowski. W trakcie spotkania zapoznano się ze sprawozdaniem z prac Komisji za rok 2011, które w głosowaniu jednomyślnie przyjęto. Przypomniano art. 38a ustawy samorządzie powiatowym dotyczący zadań Komisji - interpretacja pkt 2.2 i 2.4. m.in. dotycząca opiniowania budżetu miasta związanego z poprawą bezpieczeństwa i porządku w Zabrzu. Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu przekazał informacje na temat przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straż Miejskiej kontroli związanych z przekraczaniem norm zanieczyszczenia powietrza. Omówiono również sprawę organizacji Miejskiej Strefy Kibica na Euro 2012.

2) Posiedzenie w dniu 19.04.2012 roku. Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie z przyjętym na początku porządkiem. Posiedzenie prowadził Naczelnik Wydziału ZKOL Artur Nowakowski. W czasie spotkania omówiono sprawozdania poszczególnych jednostek z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2012. Naczelnik Wydziału ZKOL przedstawił projekt dotyczący Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w ramach programu Razem Bezpieczniej.

3) Posiedzenie w dniu 21.06.2012 roku. W posiedzeniu Komisji, które odbyło się w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu uczestniczył również zaproszony przedstawiciel Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. Głównym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową. Naczelnik Wydziału ZKOL poinformował o ekspertyzie ochrony przeciwpowodziowej, przygotowywanej wspólnie z Gminą Gierałtowice i Gliwicami. Przedstawiono również działania i problemy związane z realizacją na terenie miast programu Lepiej Razem niż Osobno. W tracie spotkania dyskutowano także na temat dzikich zwierząt wkraczających coraz częściej na tereny miejskie, które stwarzają tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Wyznaczono Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wspólnie z Kołami Łowieckim działającymi na ternie miasta, do tworzenia pasów zaporowych w celu powstrzymania dzikich zwierząt głównie dzików.

4) Posiedzenie w dniu 27.09.2012 roku . Posiedzenie w tym dniu zwołano w celu zaopiniowania projektu budżetu miasta na rok 2013 w zakresie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku w Zabrzu. Omówiono środki przeznaczone z budżetu miasta na działanie Policji, Straży Miejskiej, oraz środki przeznaczona na dalsze funkcjonowanie programu Lepiej Razem niż Osobno. W związku ze zbliżającą się 90 rocznicą nadania praw miejskich Zabrzu i imprezą Skarbnikowe Gody omówione zostały najważniejsze sprawy związanie z zapewnieniem bezpieczeństwa dla uczestników organizowanych imprez.

5) Posiedzenie w dniu 08.11.2012 roku. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie i wdrożenie procedury dotyczącej postępowania z osobami nieporadnymi, z którymi jest utrudniony kontakt, a znajdują się w miejscu publicznym w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego, Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, zabrzańskich Szpitali oraz Domów Pomocy Społecznej. Omówiono zakres potrzeb dla osób, z którymi jest utrudniony kontakt. Ustalono, że do czasu nawiązania kontaktu z opiekunem takiej osoby opiekę nad poszkodowaną sprawować będzie zabrzański DPS. Przedstawiciel pogotowia deklarował udzielenie pomocy i w sytuacji braku możliwości stwierdzenia stanu zdrowia na miejscu, osoby, z którymi jest utrudniony kontakt, zostaną przewiezione do szpitala. W przypadku dobrej kondycji fizycznej osoby, z którą jest utrudniony kontakt opiekę nad poszkodowaną sprawować będą zabrzańskie Domy Pomocy Społecznej. Ponadto przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień zadeklarował pomoc psychologiczną (do godz. 18.00) w pierwszym kontakcie z osobą, z którą jest utrudniony kontakt. W wyniku uzgodnień wdrożono procedurę postępowania i opieki nad osobami, z którymi jest utrudniony kontakt.

Prezydent Miasta Zabrze


Małgorzata Mańka-Szulik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »