| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Śląskie, zwane dalej „Województwem”.

§ 2. Województwo może wnosić wkłady oraz obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego, w szczególności zaś:

1) wnosić do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkłady pieniężne,

2) wnosić do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkłady niepieniężne (tzw. aporty).

§ 3. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 2, upoważnia się Zarząd Województwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniesienie wkładów:

1) pieniężnych – wymaga zabezpieczenia na ten cel kwot w budżecie Województwa Śląskiego w danym roku budżetowym;

2) niepieniężnych – w postaci nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro – wymaga zgody Sejmiku Województwa Śląskiego, wyrażonej w formie uchwały,

3) niepieniężnych innych niż określone w pkt. 2), w szczególności w postaci rzeczy ruchomych, następuje na podstawie stosownej uchwały Zarządu Województwa.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do składania w imieniu Województwa oświadczeń o ewentualnym skorzystaniu z pierwszeństwa w nabywaniu udziałów i akcji.

§ 4. 1. Województwo może zbywać udziały lub akcje posiadane w spółkach prawa handlowego.

2. Udziały lub akcje, o których mowa w ust. 1, zbywa się z zastosowaniem trybów określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd Województwa.

3. Zbycie udziałów lub akcji poprzedza analiza korzyści jakie przyniesie ta czynność, a także analiza mająca na celu oszacowanie wartości spółki, ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz perspektyw jej rozwoju.

§ 5. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, upoważnia się Zarząd Województwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zbycie udziałów lub akcji powodujące wystąpienie Województwa ze spółki prawa handlowego, a także zbycie udziałów lub akcji, których wartość przekracza równowartość 500.000 euro wymaga zgody Sejmiku Województwa Śląskiego, wyrażonej w formie uchwały.

§ 6. 1. Zarząd Województwa zobowiązany jest do składania Sejmikowi Województwa Śląskiego w okresach rocznych informacji z realizacji uchwały.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, Zarząd Województwa przedstawia Sejmikowi Województwa Śląskiego do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »