| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Śląskie, zwane dalej „Województwem”.

§ 2. Województwo może wnosić wkłady oraz obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego, w szczególności zaś:

1) wnosić do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkłady pieniężne,

2) wnosić do spółek prawa handlowego, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkłady niepieniężne (tzw. aporty).

§ 3. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 2, upoważnia się Zarząd Województwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniesienie wkładów:

1) pieniężnych – wymaga zabezpieczenia na ten cel kwot w budżecie Województwa Śląskiego w danym roku budżetowym;

2) niepieniężnych – w postaci nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro – wymaga zgody Sejmiku Województwa Śląskiego, wyrażonej w formie uchwały,

3) niepieniężnych innych niż określone w pkt. 2), w szczególności w postaci rzeczy ruchomych, następuje na podstawie stosownej uchwały Zarządu Województwa.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do składania w imieniu Województwa oświadczeń o ewentualnym skorzystaniu z pierwszeństwa w nabywaniu udziałów i akcji.

§ 4. 1. Województwo może zbywać udziały lub akcje posiadane w spółkach prawa handlowego.

2. Udziały lub akcje, o których mowa w ust. 1, zbywa się z zastosowaniem trybów określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd Województwa.

3. Zbycie udziałów lub akcji poprzedza analiza korzyści jakie przyniesie ta czynność, a także analiza mająca na celu oszacowanie wartości spółki, ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz perspektyw jej rozwoju.

§ 5. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, upoważnia się Zarząd Województwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zbycie udziałów lub akcji powodujące wystąpienie Województwa ze spółki prawa handlowego, a także zbycie udziałów lub akcji, których wartość przekracza równowartość 500.000 euro wymaga zgody Sejmiku Województwa Śląskiego, wyrażonej w formie uchwały.

§ 6. 1. Zarząd Województwa zobowiązany jest do składania Sejmikowi Województwa Śląskiego w okresach rocznych informacji z realizacji uchwały.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, Zarząd Województwa przedstawia Sejmikowi Województwa Śląskiego do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »