| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/192/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleśnia na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania kolejnych umów wydzierżawiania, najmu i użyczenia w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Przy zawieraniu umów o których mowa w ust. 1 Wójt Gminy winien kierować się zasadami racjonalnej gospodarki mieniem, względami ekonomicznymi oraz ważnym interesem mieszkańców oraz Gminy.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego w przypadku zawierania umów na zasadach określonych w § 1.

§ 3. Zawarcie kolejnej umowy może nastąpić, gdy nie występują zaległości czynszowe lub w podatkach od nieruchomości.

§ 4. 1. Z tytułu dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości gminnych Wójt ustala stawki czynszu w drodze Zarządzenia.

2. Ustalone stawki czynszu będą stanowiły podstawę do:

a) aktualizacji stawki w umowach już zawartych,

b) ustalenia czynszu przy bezprzetargowym oddaniu nieruchomości gminnych w dzierżawę lub najem.

§ 5. Oddanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony wymaga uchwały Rady Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleśnia oraz na stronie internetowej Gminy Jeleśnia: http://www.jelesnia.pl/

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »