| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/192/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleśnia na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania kolejnych umów wydzierżawiania, najmu i użyczenia w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Przy zawieraniu umów o których mowa w ust. 1 Wójt Gminy winien kierować się zasadami racjonalnej gospodarki mieniem, względami ekonomicznymi oraz ważnym interesem mieszkańców oraz Gminy.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego w przypadku zawierania umów na zasadach określonych w § 1.

§ 3. Zawarcie kolejnej umowy może nastąpić, gdy nie występują zaległości czynszowe lub w podatkach od nieruchomości.

§ 4. 1. Z tytułu dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości gminnych Wójt ustala stawki czynszu w drodze Zarządzenia.

2. Ustalone stawki czynszu będą stanowiły podstawę do:

a) aktualizacji stawki w umowach już zawartych,

b) ustalenia czynszu przy bezprzetargowym oddaniu nieruchomości gminnych w dzierżawę lub najem.

§ 5. Oddanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony wymaga uchwały Rady Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleśnia oraz na stronie internetowej Gminy Jeleśnia: http://www.jelesnia.pl/

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »