| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie podziału gminy na obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 14 ust. 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), w   związku z   art. 12 § 2, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)   Rada Gminy Lelów   na wniosek  
Wójta Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   Dokonać podziału Gminy Lelów na 6   obwodów głosowania.  

§   2.   Granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/232/2006 Rady Gminy Lelów z   dnia 14 marca 2006 r. w   sprawie podziału gminy Lelów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieralnych w   każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 48, poz. 1371).  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Lelów oraz opublikowaniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/228/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »