| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie podziału gminy na obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 14 ust. 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), w   związku z   art. 12 § 2, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)   Rada Gminy Lelów   na wniosek  
Wójta Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   Dokonać podziału Gminy Lelów na 6   obwodów głosowania.  

§   2.   Granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/232/2006 Rady Gminy Lelów z   dnia 14 marca 2006 r. w   sprawie podziału gminy Lelów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieralnych w   każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 48, poz. 1371).  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Lelów oraz opublikowaniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/228/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »