| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/185/2012 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),

b) selektywnie zbieranych: szkła, plastiku, metalu, papieru, żużlu, natomiast odpadów wielkogabarytowych jeden raz w roku

2) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 1, odbywać się będzie w punkcie selektywnego zbierania odpadów:

a) wielkogabarytowych

b) remontowo – budowlanych w ilości do 1 m3/rok

c) opon w ilości do 4 szt./rok

d) odpadów zielonych

e) przeterminowanych lekarstw

f) chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych

i) tekstyliów, w tym ubrań

j) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych

3) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

4) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

5) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 14:30 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz.7.00 do godz.12.00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »