| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/340/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie podziału miasta Świętochłowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zmianami) działając na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału miasta Świętochłowice  na  23 stałe obwody głosowania ustalając ich numery, granice oraz siedziby  obwodowych komisji wyborczych jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  oraz  podaniu  do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/340/13    
Rady Miejskiej w   Świętochłowicach    
z dnia 16 stycznia 2013 r.  

 

Numer  
obwodu  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej  
Komisji Wyborczej  

1  

Ulice: Czajora, Jordanowska, Kamionki, Lazara, Łagiewnicka 1, 1a-1b, 2, 3, 5, 5a - 5h, Przybyły, Sportowa,  Węglowa, Wiechaczka  

Przedszkole Miejskie Nr 9  
ul. Sportowa 6  

2  
 

Ulice: Armii Ludowej, Buczka, Figuły, Kopernika, Kościelna  14a-14b, 15, 17, 17a-17c, 19, 21, 23 oraz 25-40, Lampego, Łagiewnicka  4, 8-25a oraz 32, 34, Średnia, Sztygarska, Plac Zawadzkiego, Wolności, Wróblewskiego  
 

Szkoła Podstawowa Nr 17  
ul. Armii Ludowej 14  

3  

Ulice: Astrów, Bohaterów Westerplatte, Górna, Jaśminowa, Kościelna 1-14 oraz 16, 20, 22, Łagiewnicka 27-27a, 29-29a, 31, 31a- 31b, 33 oraz 35, 35a, 35b do 74a, Piękna, Świętokrzyska  

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z   o.o.  
ul. Łagiewnicka 76  

4  

Ulice: Beskidzka, Karpacka, Szczytowa  

Szkoła Podstawowa  
Specjalna Nr 10  
ul. Łagiewnicka 65  

5  
 

Ulice: Jodłowa, Sosnowa, Stawowa  

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących Nr 2  
ul. Sudecka 5  

6  

Ulice : Gołęszyców,  Ślęzan, Wiślan  
 

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących Nr 2  
ul. Sudecka 5  

7  

Ulice: Barlickiego 17, 21- 21a, 23-23a, 25, 25a, 25b,  27-27a oraz 29-55, Boczna, Doktora Bukowego 3-18, Graniczna 1-17, Nowotki, Świdra, Świerczyny  
 

Zespół Szkół Gimnazjalnych  
i Pracy Pozaszkolnej  
ul. Doktora Bukowego 23  

8  

Ulice: Barlickiego 1-16 oraz 18-18a, 20, 20a-20b, 22-22a, 24, 26, 28, Doktora Bukowego 20-23, Chorzowska 80-102a parzyste, 106-138 oraz 140a, Bolesława Chrobrego, Moniuszki 1,  3, 5, 7, Okrzei, Oświęcimska, Pieczki, Plac Słowiański, Sawickiej 1, 3, 5, 7, Wieczorka, Żelazna  

Zespół Szkół Gimnazjalnych  
i Pracy Pozaszkolnej  
ul. Doktora Bukowego 23  

9  

Ulice: Chorzowska 53-99 nieparzyste, Imieli, Krótka, Mickiewicza, Moniuszki 2-14  parzyste, Sądowa, Sawickiej 2, 4, 6   oraz  8-38, Świętego Jana, Wallisa  
 

Centrum Kultury  
Śląskiej-Lipiny  
ul. Chorzowska 73  

10  
 

Ulice: Bytomska 55-69, Chorzowska 16-46, Dylonga, Podhalańska, Tatrzańska, Wiosenna, Zubrzyckiego 1, 2, 4, 5   oraz 6-36 parzyste  
 

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Chorzowska 37  

11  

Ulice: Korfantego, Krasickiego 35-49 nieparzyste, Powstańców Śląskich 3-21 nieparzyste, Powstańców Śląskich 22-40  

Świetlica Spółdzielni  
Mieszkaniowej  
ul. Korfantego 1  

12  
 

Ulice: Krasickiego 1-31 nieparzyste, Powstańców Śląskich 2-20 parzyste, Uroczysko, Zubrzyckiego 19-37 nieparzyste, Zubrzyckiego 38-78  

Szkoła Podstawowa Nr 1  
ul. Zubrzyckiego 38  

13  
 

Ulice: Bankowa,Biskupa Kubiny, Bytomska 1-17a nieparzyste, Bytomska 6-26 parzyste,Bytomska 29, 35, 35a,  Dworcowa, Katowicka 1-23, 23a Pocztowa 1, 2, 3, 5, 7-7a, 9, Szkolna 1-10  

Sala gimnastyczna  
OSiR Skałka  
ul.Szkolna 10  

14  

Ulice: Granitowa 8-10, Granitowa 12-30, Polna 7, 9, Polna 17-36, Polna 39, 41, 43, Pocztowa 25, 27, 29, Szkolna 17, Szkolna 21-29 nieparzyste  
 

Szkoła Podstawowa nr 4  
ul. Szkolna 17  

15  

Ulice: Bytomska 23 a, b, c,Pocztowa 4, 6-6a, 8   oraz 11-23, Granitowa 2, 4, 6, Matejki, Polna 6, 8, 10, 12, Rzeczna, Solidarności, Szkolna 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Wyzwolenia 2-40a oraz 45-57a nieparzyste  

Zespół Szkół Specjalnych  
ul. Szkolna 13  

16  

Ulice: Licealna, Matki Polki, Nastolatków, Polna 45-67 nieparzyste, Polna 74-82 parzyste,  Szpitalna  
 

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących Nr 1  
ul. Licealna 1  

17  

Ulice: Plac księdza Raabe, Katowicka 25 – 30f,  Polaka 2-18, 20, 22, 24, Polna 38-72 parzyste, Strzelców Bytomskich, Wodna, Wyzwolenia 44-56 parzyste, Wyzwolenia 63a-c, 65a-b, 67-83a  
 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
ul. Wyzwolenia 50  

18  

Ulice:  Cmentarna, Findera,  Katowicka 32-41, 41a-41b, 42 do 45, 45 a-l  oraz 46-78a, Ogrodowa,  Polaka 19, 21, 23 oraz 25-52, Świerczewskiego, Żołnierska  
 

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Świerczewskiego 1d  

19  
 

Ulice: Cicha, Fornalskiej, Górnicza 1-14, Hutnicza, Liebknechta,  Metalowców 3-9, 9a-9c, 11-15, 1   Maja, Piechaczka, Reja, Sienkiewicza, Sikorskiego,  
 

Zespół Szkół  
Ekonomiczno-Usługowych  
ul. Sikorskiego 9  

20  

Ulice: Chopina, Górnicza 17-83, Hibnera, Kasprzaka, Kościuszki, Ligonia, Mańczyka, Miarki, Miczurina, Morcinka, Niedurnego, Piastowska, Pokoju, Powstańców Warszawy  

Szkoła Podstawowa Nr 3  
ul. Chopina 1  

21  
 

Ulice: Drzymały, Góra Hugona, Śląska, Wojska Polskiego 24, 24 a, b, 26, 30-46 parzyste, 41-43, 43a-43b nieparzyste oraz 54-83, Zielona  
 

Centrum Kultury  
Śląskiej-Zgoda  
ul. Krauzego 1  

22  

Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Graniczna 45, Jaworowa, Jesionowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa,  Komandra, Marianny i   Jana Krzyżyńskich, Lipowa, Nowa 2-14 oraz 20, 24, 26, Wojska Polskiego 3-14 oraz 19-37, 37a nieparzyste, Topolowa  

Szkoła Podstawowa Nr 8  
ul. Komandra 9  

23  
 

Ulice: Grunwaldzka, Hajduki, Kaliny, Krzywa, Nowa 15-25 nieparzyste, Plebiscytowa, Wierzbowa  

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Plebiscytowa 3  

 


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 14 ust. 1   ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy rady gmin zobowiązane są dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania w   terminie 3   miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.  

Rada Miejska w   Świętochłowicach dokonała podziału miasta Świętochłowice na okręgi wyborcze  
w dniu 24 października 2012r. uchwałą nr XXIV/292/2012.  

Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w   drodze uchwały na wniosek wójta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.  

Zgodnie z   art. 12 § 12 ustawy Kodeks wyborczy rada gminy tworząc obwody głosowania ustala  
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

Przedstawiona propozycja podziału miasta na 23 stałe obwody głosowania na terenie miasta Świętochłowice jest zgodna z   przepisami ustawy Kodeks wyborczy.  

Przy ustalaniu granic poszczególnych obwodów głosowania oraz siedzib poszczególnych komisji wyborczych uwzględniono:  

a)   przeniesienie do budynku przy ul. Szkolnej 17 (po byłym Gimnazjum nr 4) siedziby Szkoły Podstawowej nr 4   na terenie której funkcjonowały dwa obwody głosowania. Z   uwagi na okoliczność, iż w   budynku przy ul. Szkolnej 17 przewidziane jest utrzymanie OKW dla obwodu nr 14, proponuje się:  

-   likwidację dotychczasowego obwodu nr 20 poprzez przypisanie części wyborców tego obwodu do dotychczasowego obwodu nr 19 (obecnie nr 17 z   siedzibą w   Szkole Podstawowej nr 2   przy ul. Wyzwolenia 50), a   pozostałej ich części do dotychczasowego obwodu nr 21 (obecnie 18 z   siedzibą OKW w   Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Świerczewskiego 1d)  

-   likwidację dotychczasowego obwodu nr 16 poprzez przeniesienie wyborców przypisanych do tego obwodu do obwodu nr 13 z   proponowaną siedzibą OKW w   sali gimnastycznej OSiR Skałka przy ul. Szkolnej 10.  

b)   konieczność rozdzielenia wyborców przypisanych do dotychczasowego obwodu nr 13, w   związku z   przeniesieniem ulic Cichej, Fornalskiej, Liebknechta, Metalowców 3-9, 1   Maja, Reja, Sienkiewicza i   Sikorskiego z   okręgu nr 3   do okręgu nr 4. Wyborcy zamieszkali przy tych ulicach korzystać będą z   prawa wyborczego w   obwodzie głosowania nr 19 z   siedzibą OKW zlokalizowaną w   Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Sikorskiego 9, natomiast pozostali wyborcy (dawnego obwodu głosowania nr 13) przypisani do okręgu wyborczego nr 3   - w   OKW zlokalizowanej w   sali gimnastycznej OSiR Skałka przy ul. Szkolnej 10.  

c)   konieczność zabezpieczenia lokalu wyborczego dla obwodowej komisji wyborczej nr 6  
z dotychczasową siedzibą w   lokalu użytkowym przy ul Wiślan 9/I. W   związku z   brakiem trwałego tytułu prawnego umożliwiającego dysponowanie tym lokalem przez Gminę, częstymi zmianami jego funkcji użytkowej oraz brakiem na przedmiotowym terenie innego lokalu pozwalającego na wykorzystanie go w   celach wyborczych, proponuje się przeniesienie siedziby OKW nr 6   do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2   przy ul. Sudeckiej 5, co jest podyktowane najkorzystniejszą lokalizacją w/wym. obiektu gminnego w   relacji do obszaru tworzącego obwód głosowania nr 6.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »