| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/176/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach – w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   ust. 1   od mieszkańca – w   wysokości 14 zł miesięcznie.  

3.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, od mieszkańca – w   wysokości 7   zł miesięcznie.  

§   2.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 14, 80 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 15, 50 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 28, 00 zł;  

d)   o pojemności 1,1 m3 – w   wysokości 120, 00 zł;  

e)   o pojemności 5   m3 – w   wysokości 300, 00 zł;  

f)   o pojemności 7   m3 – w   wysokości 400, 00 zł;  

2)   na odpady komunalne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny;  

a)   surowce wtórne:  

-   o pojemności 60 l – w   wysokości 3,50 zł;  

-   o pojemności 100 l – w   wysokości 4,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 8,00 zł;  

-   o pojemności 700 l – w   wysokości 25,00 zł;  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 40,00 zł;  

-   o pojemności 5   m3– w   wysokości 120,00 zł;  

-   o pojemności 7   m3– w   wysokości 160,00 zł;  

b)   żużel:  

-   o pojemności 110 l – w   wysokości 7,50zł;  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości 8,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 16,00zł;  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 75, 00zł;  

-   o pojemności 5   m3 – w   wysokości 280, 00zł;  

-   o pojemności 7   m3 – w   wysokości 350, 00zł;  

c)   bioodpady:  

-   o pojemności 120 l. - w   wysokości 10, 00 zł;  

-   o pojemności 140 l - w   wysokości 12, 00 zł;  

-   o pojemności 240 l - w   wysokości 20, 00 zł;  

-   o pojemności 1100 l - w   wysokości 100, 00 zł;  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »