| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 05/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 26 lutego 2013r.

do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku w przedmiocie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Siewierz, Poręba, Zawiercie

zawarty pomiędzy:  

Gminą Zawiercie, 42-400 Zawiercie ul. Leśna 2, reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Macha  

a  

Gminą Siewierz, 42-470 Siewierz ul. Żwirki i   Wigury 16, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i   Gminy Siewierz – Zdzisława Banasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Siewierz - Pani Agnieszki Zarychta.  

a  

Gminą Poręba, 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Poręby – Marka Śliwę, przy kontrasygnacie z   upoważnienia Skarbnika Gminy Poręba - Pani Małgorzaty Parla Zastępcy Kierownika Referatu Finansowego.  

o następującej treści:  

§   1.   1.   1. Paragraf 5   ust.1,2,3, 4   i 5   porozumienia otrzymuje brzmienie: „1. Dotacja o   której mowa w   § 3   wynosi 2,75 zł w   2013 roku.  

2.   W roku 2013 ustala się plan wozokilometrów na okres 8   miesięcy dla Gminy Poręba, który wynosi 133.360 wzkm.  

3.   Wysokość dotacji Gminy Poręba przekazanej Gminie Zawiercie za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. wynosi 366.740,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i   zostanie przekazana na rachunek bankowy nr 62 1240 2975 1111 0010 4312 6342.  

4.   W roku 2013 ustala się plan wozokilometrów na okres 8   miesięcy dla Gminy Siewierz, który wynosi 33.427 wzkm.  

5.   Wysokość dotacji Gminy Siewierz przekazanej Gminie Zawiercie za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. wynosi 91.924,25 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 25/100) i   zostanie przekazana na rachunek bankowy nr 62 1240 2975 1111 0010 4312 6342."  

§   2.   Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 26 lutego 2013 r. z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

§   4.   Aneks niniejszy sporządzono w   6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   egzemplarze dla każdej ze stron.  

 

Burmistrz Miasta i   Gminy Siewierz  


Zdzisław   Banaś


Burmistrz Miasta Poręby  


Marek   Śliwa

Prezydent Miasta Zawiercie  


Ryszard   Mach

 


Skarbnik Gminy Siewierz  


Agnieszka   Zarychta

z up.   Skarbnika Gminy Poręba

Zastępca Kierownika Referatu Finansowego  


Małgorzata   Parla

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »