| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

§ 1. Przyjmuje się Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach , stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do uchwały Nr IV/29/10/2012
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami województwa śląskiego
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”
w Pyrzowicach

§ 1. Zasady określają szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego (MPL) „Katowice” w Pyrzowicach.

§ 2. Konsultacje w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL „Katowice” w Pyrzowicach przeprowadza się z właścicielami nieruchomości oraz osobami zamieszkałymi na terenie województwa śląskiego.

§ 3. Wszelkie zadania związane z przeprowadzeniem poszczególnych etapów konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego wykonuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5. 1. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Województwa Śląskiego, w prasie, a także przekazuje się do gmin objętych zasięgiem oddziaływania lotniska: Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Kalety, Mierzęcice, Siewierz, Bobrowniki i Łazy, z prośbą o zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas trwania konsultacji – zgłaszania uwag przez zainteresowanych,

3) formy konsultacji (sposób i miejsce składania uwag),

4) miejsce udostępnienia dokumentacji.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 10 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

4. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

5. Uczestnicy konsultacji składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, adresu zameldowania oraz adresu do korespondencji.

6. Zarząd Województwa Śląskiego nie rozpatruje opinii anonimowych lub nie zawierających informacji wymienionych w ust. 5.

§ 6. 1. Po zakończeniu konsultacji Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Zarząd Województwa Śląskiego.

2. Zarząd Województwa Śląskiego w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające wszystkie zgłoszone propozycje z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

§ 7. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach.

§ 8. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »