| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/236/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Ustalić odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód naliczany w % wg ustawowego kryterium dochodowego

Dzienna wysokość odpłatności za pobyt dla osoby samotnie gospodarującej, w złotych

Dzienna wysokość odpłatności dla osoby gospodarującej w rodzinie, w złotych

do 100 %

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100% - 110%

1,20

1,00

powyżej 110% - 120%

1,50

1,20

powyżej 120% - 130%

1,90

1,50

powyżej 130% - 140%

2,50

1,80

powyżej 140% - 160%

3,40

2,60

powyżej 160% - 180%

4,40

3,20

powyżej 180% - 200%

6,30

4,60

powyżej 200% - 230%

7,30

5,30

powyżej 230% - 260%

8,30

6,00

powyżej 260% - 290%

9,20

6,70

powyżej 290% - 330%

10,20

7,30

powyżej 330% - 370%

11,40

8,30

powyżej 370% - 410%

11,90

8,60

powyżej 410% - 450%

12,90

9,30

powyżej 450% - 500%

13,80

10,00

powyżej 500% - 600%

15,00

11,00

powyżej 600% - 700%

20,00

14,00

powyżej 700%

24,80

17,50

§ 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub inna osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz ustala zakres, okres i miejsce korzystania z pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz określa warunki odpłatności.

§ 3. Na wniosek pracownika socjalnego lub na wniosek strony w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub inna osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza może częściowo lub całkowicie zwolnić osobę z ponoszenia opłat.

§ 4. Odpłatność pobierana jest za liczbę dni roboczych w danym miesiącu z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Za zgłoszoną z dwudniowym wyprzedzeniem usprawiedliwioną nieobecność trwającą powyżej trzech dni nie pobiera się odpłatności.

§ 6. Osoby nie korzystające z wyżywienia w ramach pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ponoszą 50% ustalonej kwoty odpłatności.

§ 7. Opłaty za pobyt należy regulować w kasie albo na rachunek bankowy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej do 25-go dnia danego miesiąca.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLVI/836/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »