| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/681/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz zasięgnięciu opinii w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr LXVI/1595/06 Rady Miasta Katowice z dnia 16 października 2006 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r. nr 142 poz. 4021) § 1 ust. 1 pkt. 4 tabeli dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych w pełnym wymiarze zajęć otrzymuje brzmienie: ,,Logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawniania widzenia, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach”.

§ 2. W § 1 ust. 1w tabeli dotyczącej obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, wprowadza się punkt 5 w brzmieniu ,,Pedagodzy, psycholodzy, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne, zatrudnieni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 32 godziny”.

§ 3. Zmienia się numeracja tabeli wynikającej z uchwały nr LXVI/1595/06 Rady Miasta Katowice z dnia 16 października 2006 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w ten sposób, że punkty od 5 do 9 tabeli ujętej w § 1 ust. 1 otrzymują numeracje od 6 do 10.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »