| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/681/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz zasięgnięciu opinii w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr LXVI/1595/06 Rady Miasta Katowice z dnia 16 października 2006 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r. nr 142 poz. 4021) § 1 ust. 1 pkt. 4 tabeli dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych w pełnym wymiarze zajęć otrzymuje brzmienie: ,,Logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawniania widzenia, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach”.

§ 2. W § 1 ust. 1w tabeli dotyczącej obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, wprowadza się punkt 5 w brzmieniu ,,Pedagodzy, psycholodzy, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne, zatrudnieni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 32 godziny”.

§ 3. Zmienia się numeracja tabeli wynikającej z uchwały nr LXVI/1595/06 Rady Miasta Katowice z dnia 16 października 2006 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w ten sposób, że punkty od 5 do 9 tabeli ujętej w § 1 ust. 1 otrzymują numeracje od 6 do 10.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »