| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/XXIII/2012 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 60/VIII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kroczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W załączniku do zmienianej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Umowy najmu lokalu mieszkalnego zawiera się z osobami zamieszkującymi na terenie Gminy Kroczyce a także z osobami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Gminy.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta z osobą, z którą zawarto stosunek pracy w jednostce organizacyjnej gminy wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy.

2. Paragraf 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Mieszkanie komunalne może być wynajęte osobie, która uzyskuje dochód w wysokości nieprzekraczającej 175% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (brutto) za rok poprzedzający złożenie wniosku w gospodarstwach jednoosobowych i 150% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (brutto) za rok poprzedzający złożenie wniosku w gospodarstwach wieloosobowych..

3. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

1) przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę,

2) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia ,

3) zamieszkują w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,

4) zostały zatrudnione w jednostce organizacyjnej Gminy,

5) utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej,

6) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m2ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkują w lokalu uznanym za niemieszkalny,

7) opuściły dom dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletniości, a nie mają możliwości powrotu do lokalu, w którym poprzednio mieszkały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »