| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/XXIII/2012 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 60/VIII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kroczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W załączniku do zmienianej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Umowy najmu lokalu mieszkalnego zawiera się z osobami zamieszkującymi na terenie Gminy Kroczyce a także z osobami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Gminy.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta z osobą, z którą zawarto stosunek pracy w jednostce organizacyjnej gminy wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy.

2. Paragraf 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Mieszkanie komunalne może być wynajęte osobie, która uzyskuje dochód w wysokości nieprzekraczającej 175% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (brutto) za rok poprzedzający złożenie wniosku w gospodarstwach jednoosobowych i 150% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (brutto) za rok poprzedzający złożenie wniosku w gospodarstwach wieloosobowych..

3. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

1) przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę,

2) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia ,

3) zamieszkują w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,

4) zostały zatrudnione w jednostce organizacyjnej Gminy,

5) utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej,

6) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m2ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkują w lokalu uznanym za niemieszkalny,

7) opuściły dom dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletniości, a nie mają możliwości powrotu do lokalu, w którym poprzednio mieszkały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »