| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 576/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 519/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 7b ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z   2012 r., poz.406) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   W § 6. ust. 3   załącznika do uchwały w   miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość stypendium artystycznego uzależniona jest od wysokości środków, określonych w   uchwale budżetowej Miasta Częstochowy na dany rok, dla działu kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego. Stypendium okresowe może być przyznane w   wysokości minimalnej 200 zł brutto a   maksymalnej 500 zł brutto. Stypendium jednorazowe może być przyznane w   minimalnej wysokości 2   000,00 zł brutto a   maksymalne w   wysokości 5   000,00 zł brutto.”  

2.   W § 8   załącznika do uchwały skreśla się ust. 3.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »