| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/253/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 marca 2008 r., nr XX/162/08, w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu rocznym

Na podstawie podstawie art. 12 ust. 11 i   art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z   2001 r., nr 142, pozycja 1592, ze zmianami), art. 42 ust. 7   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 6   stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z   2006 r., nr 97, pozycja 674, ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z   2001 r., nr 79, pozycja 854, ze zmianami),  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

W załączniku nr 1   do wyżej opisanej uchwały, w   paragrafie 3   dodaje się ustępy 3   – 6   w brzmieniu:  

3. Obowiązkowy wymiar czasu pracy nauczyciela, któremu powierzono prowadzenie zajęć o   różnych wymiarach pensum, ustala się według następującego wzoru:  

 

infoRgrafika

 

gdzie:  

x - oznacza wymiar etatu służący do obliczenia obowiązkowego wymiaru czasu pracy nauczyciela oraz godzin ponadwymiarowych,  

n - oznacza ilość łączonych pensum w   ramach etatu nauczyciela,  

a1, ……… an - oznacza liczbę godzin faktycznej pracy w   danym charakterze,  

b1……….., bn - oznacza liczbę godzin pracy w   danym charakterze wypełniających zakres pełnego wymiaru czasu pracy.  

4. Jeżeli suma, o   której mowa w   ust. 3, byłaby większa niż 1, skutki prawne związane z   przekroczeniem pełnego wymiaru czasu pracy określa się według proporcji zatrudnienia w   ramach każdego rodzaju zajęć.  

5. Postanowienia ust. 3   i 4   mają odpowiednie zastosowanie do zatrudnienia nauczycieli zobowiązanych do pracy w   innej szkole lub placówce w   celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.  

6. Ilekroć w   postanowieniach niniejszej uchwały jest mowa o   pensum, należy przez to rozumieć liczbę godzin przypadających do przepracowana w   danym tygodniu w   ramach pełnego wymiaru czasu pracy związanego z   zatrudnieniem na danym stanowisku.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żywieckiego oraz dyrektorom powiatowych szkół i   placówek oświatowych.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »