| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/253/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 marca 2008 r., nr XX/162/08, w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu rocznym

Na podstawie podstawie art. 12 ust. 11 i   art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z   2001 r., nr 142, pozycja 1592, ze zmianami), art. 42 ust. 7   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 6   stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z   2006 r., nr 97, pozycja 674, ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z   2001 r., nr 79, pozycja 854, ze zmianami),  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

W załączniku nr 1   do wyżej opisanej uchwały, w   paragrafie 3   dodaje się ustępy 3   – 6   w brzmieniu:  

3. Obowiązkowy wymiar czasu pracy nauczyciela, któremu powierzono prowadzenie zajęć o   różnych wymiarach pensum, ustala się według następującego wzoru:  

 

infoRgrafika

 

gdzie:  

x - oznacza wymiar etatu służący do obliczenia obowiązkowego wymiaru czasu pracy nauczyciela oraz godzin ponadwymiarowych,  

n - oznacza ilość łączonych pensum w   ramach etatu nauczyciela,  

a1, ……… an - oznacza liczbę godzin faktycznej pracy w   danym charakterze,  

b1……….., bn - oznacza liczbę godzin pracy w   danym charakterze wypełniających zakres pełnego wymiaru czasu pracy.  

4. Jeżeli suma, o   której mowa w   ust. 3, byłaby większa niż 1, skutki prawne związane z   przekroczeniem pełnego wymiaru czasu pracy określa się według proporcji zatrudnienia w   ramach każdego rodzaju zajęć.  

5. Postanowienia ust. 3   i 4   mają odpowiednie zastosowanie do zatrudnienia nauczycieli zobowiązanych do pracy w   innej szkole lub placówce w   celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.  

6. Ilekroć w   postanowieniach niniejszej uchwały jest mowa o   pensum, należy przez to rozumieć liczbę godzin przypadających do przepracowana w   danym tygodniu w   ramach pełnego wymiaru czasu pracy związanego z   zatrudnieniem na danym stanowisku.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żywieckiego oraz dyrektorom powiatowych szkół i   placówek oświatowych.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »