| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz w   związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Nadać nazwę dla drogi, stanowiącej fragment dawnej ulicy Krótkiej, wzdłuż bocznej ściany budynku przy ulicy Małachowskiego 6, uwidocznionej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w   brzmieniu: „ulica Ignacego Bereszki”  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/335/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik 1  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/335/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Ignacy Bereszko urodził się w   Będzinie 6   stycznia 1882 roku. Studiował w   Instytucie Elektrotechnicznym w   Liege (Belgia) gdzie w   1908 roku uzyskal dyplom inżyniera elektryka. Po powrocie do Zagłębia Dąbrowskiego swoją wiedzę i   umiejętności związał z   energetyką. Od 1928 roku był dyrektorem dwóch pozostających pod wspólnym zarządem Spółek: Elektrowni Okręgowej w   Zagłębiu Dąbrowskim (na granicy Będzina i   Sosnowca) oraz Spółki Sieci Elektryczne, której celem była elektryfikacja okręgów przemysłowych Zawiercia i   Częstochowy. Jako dyrektor przyczynił się do ich rozwoju pomimo panującego w   tym czasie wielkiego światowego kryzysu gospodarczego. Ignacy Bereszko na terenie Zagłębia Dąbrowskiego był działaczem społecznym wielkiego formatu. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego praca w   Stowarzyszeniu Elektrotechników, którego był wieloletnim prezesem. W   latach 1923 – 1926 brał czynny udział w   pracach komisji Elektryfikacji Polskiego Zagłębia Węglowego. Opracowany przez te komisję memoriał, złożony w   Wydziale Elektrycznym Ministerstwa Robót Publicznych, stanowił podstawę do późniejszych prac elektryfikacyjnych. Przywiązywał dużą wagę do szkolenia młodej kadry. Był opiekunem i   prezesem Towarzystwa Popierania Szkolnictwa Zawodowego. Potrafił zgromadzić i   wyszkolić w   podległych mu przediębiorstwach wielu młodych i   zdolnych inżynierów, którzy po II wojnie światowej stanęli do usuwania zniszczeń i   w znacznym stopniu przyczynili się do późniejszego rozwoju polskiej elektroenergetyki. Jednym z   jego wielu zainteresowań była radiofonia. Z   jego inicjatywy założono Komitet Propagandy Radia w   Zagłębiu Dąbrowskim i   uruchomiono pierwsze studio radiowe w   Sosnowcu. Za całokształt pracy został odznaczony Złotym Krzyżem Federacji Związków Polskich Obrońców Ojczyzny za działalność w   czasie powstań śląskich. Ignacy Bereszko zmarł w   Będzinie 6   stycznia 1938 roku i   został pochowany na cmentarzu parafialnym na Górze Zamkowej. Z   inicjatywą w   sprawie podjęcia uchwały wystąpił jego syn Jerzy Bereszko z   poparciem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego, uznając to za wyraz szacunku dla pioniera elektryfikacji i   rozwoju energetyki w   Zagłębiu Dąbrowskim. Propozycja nadania nazwy obejmuje fragment dawnej ulicy Krótkiej, łączącej w   latach ubiegłych ulicę Modrzejowską z   ulicą Małachowskiego. Regulacja geodezyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Będzinie – przeprowadzona w   latach 90 - tych ubiegłego stulecia – spowodował włączenie części ulicy Krótkiej w   obszar ZOZ - u. Pozostały krótki odcinek przebiega wzdłuż bocznej ściany budynku przy ulicy Małachowskiego 6, należącego do rodziny Bereszko. Nadanie nazwy nie spowoduje żadnych komplikacji pod względem zmian adresowych, a   będzie hołdem dla człowieka, który tak wiele dokonał dla Zagłębia Dąbrowskiego.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »