| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/462/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. Dokonać następujących zmian w załączniku do uchwały nr XVI/294/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. Woj. Śl. rocznik 2012  poz. 1978 z dnia 14 maja 2012 r.):

1. dotychczasowy § 15 otrzymuje brzmienie:

Z wnioskiem o obniżkę czynszu naliczonego według obowiązujących stawek mogą występować najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w przypadku gdy stawka bazowa czynszu odpowiadać będzie co najmniej 2,5% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych..

2. dotychczasowy § 16 otrzymuje brzmienie:

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu, o której mowa w § 15 jest zobowiązany do złożenia wniosku o jej przyznanie. Stawka czynszu najmu lokalu mieszkalnego może być na wniosek najemcy obniżona w następujący sposób:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego:

- o 50% gdy dochód najemcy nie przekracza 125% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- o 40% gdy dochód najemcy nie przekracza 150% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- o 30% gdy dochód najemcy nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- o 10% gdy dochód najemcy nie przekracza 200% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego:

- o 50% gdy dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego najemcy nie przekracza 75% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- o 40% gdy dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego najemcy nie przekracza 100% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- o 30% gdy dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego najemcy nie przekracza 150% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- o 10% gdy dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego najemcy nie przekracza 180% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku..

3. w Rozdziale 2 dodaje się § 16a w brzmieniu:

Szczegółowe zasady obniżania czynszu, wzór wniosku, tryb jego przyjmowania i rozpatrywania określi Prezydent Miasta..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »