| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Godów

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2, art. 42a ust. 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Godów
uchwala:

§ 1. Nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wg poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

a.

do 3 oddziałów

6

b.

4 oddziały i więcej

1

2.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

a.

do 7 oddziałów

6

b.

8 oddziałów i więcej

3

3.

Dyrektor zespołu szkół każdego typu liczącego:

a.

do 10 oddziałów

6

b.

11 oddziałów i więcej

3

4.

Wicedyrektor zespołu szkół każdego typu liczącego:

a.

do 12 oddziałów

12

b.

13 oddziałów i więcej

10

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w następującej ilości:

1) dyrektor szkoły podstawowej i zespołu               - nie więcej niż 3 godziny tygodniowo,

2) wicedyrektor zespołu                                           - nie więcej niż 4 godzin tygodniowo,

3) dyrektor przedszkola                                           - nie więcej niż 2 godziny tygodniowo.

2. Dla nauczycieli określonych w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby godzin ponadwymiarowych na czas określony.

§ 3. Wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/363/10 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »