| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Godów

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2, art. 42a ust. 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Godów
uchwala:

§ 1. Nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wg poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

a.

do 3 oddziałów

6

b.

4 oddziały i więcej

1

2.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

a.

do 7 oddziałów

6

b.

8 oddziałów i więcej

3

3.

Dyrektor zespołu szkół każdego typu liczącego:

a.

do 10 oddziałów

6

b.

11 oddziałów i więcej

3

4.

Wicedyrektor zespołu szkół każdego typu liczącego:

a.

do 12 oddziałów

12

b.

13 oddziałów i więcej

10

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w następującej ilości:

1) dyrektor szkoły podstawowej i zespołu               - nie więcej niż 3 godziny tygodniowo,

2) wicedyrektor zespołu                                           - nie więcej niż 4 godzin tygodniowo,

3) dyrektor przedszkola                                           - nie więcej niż 2 godziny tygodniowo.

2. Dla nauczycieli określonych w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby godzin ponadwymiarowych na czas określony.

§ 3. Wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/363/10 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »