| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

              Na podstawie art.419 § 2 i 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21,poz.112 z póżn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.113 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Janów

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Janów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.

Numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 152/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy Janów i w sołectwach.

§ 6.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 7.

Na uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Janów obejmującej lata 2010-2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Małgorzata Grzywna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 174/XXVIII/13
Rady Gminy Janów
z dnia 22 stycznia 2013 r.

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Sołectwo Żuraw

1

2

Sołectwo Zagórze

1

3

Sołectwo Okrąglik, Sołectwo Lipnik

1

4

Sołectwo Lusławice

1

5

Sołectwo Czepurka, Sołectwo Piasek

1

6

Sołectwo Pabianice, Sołectwo Skowronów

1

7

Sołectwo Siedlec

1

8

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Kościuszki, Leśna, Al. Klonów, Polna, Słoneczna, Sosnowa Góra,

1

9

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Krasińskiego, ks. Wenikajtysa, Mjr Wrzoska, Partyzantów, Pl. Jana Chrzciciela, Sadowa, Św. Izydora, Witosa

1

10

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Klonowa, Kościelna, ks. Wdowickiego, Sikorskiego, Św. Józefa

1

11

Sołectwo Janów, ulice: Częstochowska, Jurajska, Kościelna, Krótka, Kuźle, Lelowska, Leśna, Makowa, Mickiewicza, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Przyrowska, Wesoła, Zielona, Żarecka

1

12

Sołectwo Janów, ulice: Cmentarna, Fiołkowa, Irysowa, Konwaliowa, Kościuszki, Krokusowa, Kwiatowa, Liliowa, Magnoliowa, Pl. Grunwaldzki, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Szkolna, Tulipanowa, Żurawska

1

13

Sołectwo Apolonka, Sołectwo Ponik, Sołectwo Śmiertny Dąb

1

14

Sołectwo Bystrzanowice, Sołectwo Sokole Pole, Sołectwo Teodorów

1

15

Sołectwo Bystrzanowice Dwór, Sołectwo Góry Gorzkowskie, Sołectwo Hucisko, Sołectwo Lgoczanka

1


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia  ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy, Rada Gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. Podział gminy na nowe okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji. Przed wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 7 maja 2012 r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (w naszym przypadku na dzień 30 września 2012 r.). Sposób ustalania liczby radnych określa art. 17 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15.

Liczba ta na 31 grudnia 2012 r. wynosi 6.000.

Norma przedstawicielstwa dla naszej gminy (liczba mieszkańców / liczba radnych wybieranych w danej gminie) wynosi 400,0 (6.000 : 15 = 400,0). Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeśli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½.

Przyjmuje się, że przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,51 a 1,49 normy przedstawicielstwa. Wskazany w załączniku do uchwały podział na okręgi wyborcze spełnia ww. wskaźniki.

Rada Gminy Janów w dniu 23 listopada 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. W/w uchwała została zaskarżona przez grupę wyborców.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 roku wezwał Radę Gminy Janów do podjęcia uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze w terminie do dnia 28 stycznia 2013 roku.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »