| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/439/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli  odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

3. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, określa uchwała Nr XXIII/336/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się niższą  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) za pojemnik   110 litrów -  15,00 zł

2) za pojemnik   120 litrów-  15,00 zł

3) za pojemnik   240 litrów-  29,00 zł

4) za pojemnik  1100 litrów-  65,00 zł

5) za worek         35 litrów -    5,00 zł

6) za worek         40 litrów -    5,00 zł

7) za worek         60 litrów -    7,50 zł

8) za worek         80 litrów -  10,00 zł

9) za worek       120 litrów -  15,00 zł

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości:

1) za pojemnik   110 litrów -  22,50 zł

2) za pojemnik   120 litrów-  22,50 zł

3) za pojemnik   240 litrów-  45,00 zł

4) za pojemnik  1100 litrów-  98,00 zł

5) za worek         35 litrów -   8,00 zł

6) za worek         40 litrów -   8,00 zł

7) za worek         60 litrów -  11,00 zł

8) za worek         80 litrów -  15,00 zł

9) za worek       120 litrów -  22,50 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013r.

§ 6. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »