| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/439/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli  odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

3. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, określa uchwała Nr XXIII/336/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się niższą  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) za pojemnik   110 litrów -  15,00 zł

2) za pojemnik   120 litrów-  15,00 zł

3) za pojemnik   240 litrów-  29,00 zł

4) za pojemnik  1100 litrów-  65,00 zł

5) za worek         35 litrów -    5,00 zł

6) za worek         40 litrów -    5,00 zł

7) za worek         60 litrów -    7,50 zł

8) za worek         80 litrów -  10,00 zł

9) za worek       120 litrów -  15,00 zł

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości:

1) za pojemnik   110 litrów -  22,50 zł

2) za pojemnik   120 litrów-  22,50 zł

3) za pojemnik   240 litrów-  45,00 zł

4) za pojemnik  1100 litrów-  98,00 zł

5) za worek         35 litrów -   8,00 zł

6) za worek         40 litrów -   8,00 zł

7) za worek         60 litrów -  11,00 zł

8) za worek         80 litrów -  15,00 zł

9) za worek       120 litrów -  22,50 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013r.

§ 6. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »