| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 203/XIX/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów

Na podstawie art. 5a ust.2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Mykanów zwanymi dalej „konsultacjami” w przypadkach przewidzianych  ustawami oraz innych sprawach ważnych  dla Gminy Mykanów zwaną dalej „gmina” .

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie gminy.

3. Konsultacje mogą mieć charakter :

1) gminny – jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy,

2) lokalny – jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części gminy a szczególności mieszkańców jednego sołectwa.

§ 2. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie :

1) otwartych spotkań z mieszkańcami wsi,

2) ankiet ,

3) umieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej gminy oraz w biuletynie informacji publicznej .

§ 3. 1. Wójt Gminy może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić :

1) radni gminy w liczbie co najmniej 5,

2) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 200 osób  posiadających pełną zdolności do czynności prawnych  jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać :

1) przedmiot przeprowadzenia konsultacji,

2) zakres konsultacji,

3) formę przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie  przeprowadzenia konsultacji .

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji  ich sposobie oraz formie  decyduje wójt w drodze zarządzenia .

2. Zarządzenie w sprawie  konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) obszar, na którym przeprowadzane będą konsultacje,

4) formę przeprowadzenia konsultacji ,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji .

§ 5. Okres konsultacji wynosi co najmniej 7 dni.

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wynik nie jest wiążący dla organu podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej  konsultacjami .

§ 7. 1. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia w ciągu 14 dni  od ich zakończenia.

2. Wyniki konsultacji umieszcza się na :

1) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2) stronie BIP w zakładce „ konsultacje”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów

§ 9. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mykanów


Julian Stącel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »