| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII-253-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 stycznia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/35/07 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1 ,art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art.6 ust. 12 , i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) w związku z 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku –Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz.749 )

Rada Gminy Nędza

uchwala ,co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr VII/35/07 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 54 poz. 1192 ; zm . Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r. Nr 174 poz.3252; Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 89 poz.1670 )

§ 2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 5. 5) Sołectwo Nędza - sołtys Kurzydem Stefan Alojzy ;

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »