| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.205.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Na podstawie art. 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz.299)

Rada Gminy Panki  uchwala :

§ 1. § 1

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczne dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,
w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w przepisach budowlanych, sanitarnych ochrony środowiska,

2) posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone
w obowiązujących przepisach,

3) posiadać pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1 pkt 1-3 za pomocą dokumentów, którymi są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, należy dołączyć do wniosku
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki
w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »