| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.205.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Na podstawie art. 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz.299)

Rada Gminy Panki  uchwala :

§ 1. § 1

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczne dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,
w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w przepisach budowlanych, sanitarnych ochrony środowiska,

2) posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone
w obowiązujących przepisach,

3) posiadać pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1 pkt 1-3 za pomocą dokumentów, którymi są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, należy dołączyć do wniosku
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki
w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Usługi Finansowe Dariusz Kozłowski Piotr Krysztofiak Spółka Cywilna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »