| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Gminy Panki  uchwala :

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczących:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i inne),

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł,

3) za zajęcie 1 m2chodników, placów, zatok, pobocza – 4,00 zł,

4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.

2. Przy zajęciu pasa drogowego na realizację inwestycji gminnych oraz usuwanie awarii i prowadzenie remontów infrastruktury będącej własnością gminy stosuje się stawki zerowe.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 30,00 zł,

2) za zajęcie pasa drogowego na obiektach mostowych - 100,00 zł,

3) przy umieszczaniu urządzeń związanych z realizacją inwestycji gminnych stosuje się stawki zerowe.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,

3) reklamy (za 1 m2powierzchni informacji wizualnej) - 1,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »