| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Gminy Panki  uchwala :

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczących:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i inne),

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł,

3) za zajęcie 1 m2chodników, placów, zatok, pobocza – 4,00 zł,

4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.

2. Przy zajęciu pasa drogowego na realizację inwestycji gminnych oraz usuwanie awarii i prowadzenie remontów infrastruktury będącej własnością gminy stosuje się stawki zerowe.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 30,00 zł,

2) za zajęcie pasa drogowego na obiektach mostowych - 100,00 zł,

3) przy umieszczaniu urządzeń związanych z realizacją inwestycji gminnych stosuje się stawki zerowe.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,

3) reklamy (za 1 m2powierzchni informacji wizualnej) - 1,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »