| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/361/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Określa się stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które dotyczą:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanychz potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 6,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości z możliwością prowadzenia ruchu wahadłowego - 8,00 zł,

3) przy zajęciu 100% szerokości jezdni - 10,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m2powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 4 ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia: 3,00 zł.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 30,00 zł,

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,

3) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych, gazociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt 1, pkt 2.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie
do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 1,50 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł,

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 5,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawki opłat za 1 m2powierzchni reklamy w wysokości:

1) o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 m2umieszczonej nad lub na obiekcie w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a także na słupach informacyjnych z nazwami ulici tabliczkami kierunkowymi do instytucji państwowych i prywatnych - 0,50 zł;

2) zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,10 zł;

3) reklamy inne niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 - 2,00 zł;

4) reklamy związane z nazewnictwem obiektów drogowych (rond) i elementy upamiętniające np. ważne osoby lub wydarzenia historyczne umieszczone na nich za każdy dzień – 0,05 zł.

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu podwyższa się o 100 %.

§ 5

Uchyla się uchwałę Nr XXX/285/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada
2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz.1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w:  Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100 i poz. 101, Nr  86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323 z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, Nr 222 poz. 1321, z 2012r. poz. 472, poz. 965

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »