| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/651/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)


Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym roku kalendarzowym uiszczana będzie w sześciu ratach płatnych w następujących terminach:

1) I rata (za styczeń, luty) - w terminie do dnia 15 lutego,

2) II rata (za marzec, kwiecień) - w terminie do dnia 15 kwietnia,

3) III rata (za maj, czerwiec) - w terminie do dnia 15 czerwca,

4) IV rata (za lipiec, sierpień) - w terminie do dnia 15 sierpnia,

5) V rata (za wrzesień, październik) – w terminie do dnia 15 października,

6) VI rata (za listopad, grudzień) – w terminie do dnia 15 grudnia,

z zastrzeżeniem ust. 2-5.

2. W 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w trzech ratach płatnych w następujących terminach:

1) I rata (za lipiec, sierpień) - w terminie do dnia 15 sierpnia,

2) II rata (za wrzesień, październik) – w terminie do dnia 15 października,

3) III rata (za listopad, grudzień) – w terminie do dnia 15 grudnia.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za wszystkie miesiące kalendarzowe, w czasie których chociażby przez jeden dzień dana nieruchomość była zamieszkiwana, lub w czasie których na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, a wysokość pierwszej raty jest równa opłacie za jeden miesiąc.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 właściciel nieruchomości uiszcza pierwszą ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najbliższym terminie płatności określonym w ust. 1 i 2, przypadającym po upływie terminu na złożenie deklaracji. Natomiast następne raty opłaty właściciel nieruchomości uiszcza w kolejnych terminach ustalonych w ust. 1 i 2.

5. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 2 pkt 3 nie dotyczą właściciela nieruchomości, w przypadku którego obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał w grudniu. Uiszcza on bowiem opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie siedmiu dni od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji, a następne raty opłaty w terminach ustalonych
w ust. 1.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (gotówką lub kartą płatniczą) albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »