| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/584/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa –

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Przedmiotem sprzedaży mogą być wyłącznie lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Mikołów, znajdujące się w budynkach wymienionych w Dziale VI „Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017”.

§ 2. Nabywcą przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mikołów może być wyłącznie aktualny najemca lokalu:

a) posiadający ważną umowę najmu lokalu mieszkalnego zawartą na czas nieoznaczony;

b) niemający jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Mikołów związanych z tym lokalem.

§ 3. 1. Nabycie lokalu mieszkalnego łączy się z jednoczesnym uzyskaniem prawa do ułamkowej części związanego z lokalem gruntu, który Gmina Mikołów może sprzedać lub oddać w użytkowanie wieczyste.

2. Nabycie lokalu mieszkalnego wiąże się ponadto z jednoczesnym nabyciem prawa do części wspólnych budynku i koniecznością partycypacji w kosztach ich utrzymania.

§ 4. Sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mikołów, odbywa się na podstawie:

a) wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego złożonego przez najemcę;

b) oferty nabycia lokalu mieszkalnego złożonej przez Gminę Mikołów najemcy lokalu mieszkalnego.

§ 5. Złożony wniosek o nabycie mieszkania w budynkach, w których mieszkania nie są przeznaczone do sprzedaży, może zostać pozytywnie rozpatrzony tylko w przypadku uprzedniej zamiany lokalu mieszkalnego wnioskodawcy na lokal mieszkalny w budynku, w którym mieszkania podlegają sprzedaży.

§ 6. 1. Ofertę nabycia lokalu mieszkalnego składa Burmistrz Mikołowa. Wiąże ona przez okres 6 miesięcy i zawiera informacje o:

a) przysługującym najemcy prawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu;

b) cenie nabycia lokalu i przysługujących bonifikatach.

2. W przypadku nieskorzystania przez najemcę z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, Burmistrz Mikołowa może wypowiedzieć najemcy umowę najmu z zachowaniem wymogów określonych w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli wcześniej złożył ofertę nabycia tego lokalu.

§ 7. Wycena lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży zostanie dokonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 8. Bonifikaty od cen lokalu i gruntu ustalonych w operacie szacunkowym będą udzielane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miejskiej Mikołowa.

§ 9. Sprawy wszczęte na podstawie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego złożonego przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych uregulowań.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

2.               Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej treści w „Gazecie Mikołowskiej”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »