| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/584/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa –

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Przedmiotem sprzedaży mogą być wyłącznie lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Mikołów, znajdujące się w budynkach wymienionych w Dziale VI „Wieloletniego Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017”.

§ 2. Nabywcą przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mikołów może być wyłącznie aktualny najemca lokalu:

a) posiadający ważną umowę najmu lokalu mieszkalnego zawartą na czas nieoznaczony;

b) niemający jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Mikołów związanych z tym lokalem.

§ 3. 1. Nabycie lokalu mieszkalnego łączy się z jednoczesnym uzyskaniem prawa do ułamkowej części związanego z lokalem gruntu, który Gmina Mikołów może sprzedać lub oddać w użytkowanie wieczyste.

2. Nabycie lokalu mieszkalnego wiąże się ponadto z jednoczesnym nabyciem prawa do części wspólnych budynku i koniecznością partycypacji w kosztach ich utrzymania.

§ 4. Sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mikołów, odbywa się na podstawie:

a) wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego złożonego przez najemcę;

b) oferty nabycia lokalu mieszkalnego złożonej przez Gminę Mikołów najemcy lokalu mieszkalnego.

§ 5. Złożony wniosek o nabycie mieszkania w budynkach, w których mieszkania nie są przeznaczone do sprzedaży, może zostać pozytywnie rozpatrzony tylko w przypadku uprzedniej zamiany lokalu mieszkalnego wnioskodawcy na lokal mieszkalny w budynku, w którym mieszkania podlegają sprzedaży.

§ 6. 1. Ofertę nabycia lokalu mieszkalnego składa Burmistrz Mikołowa. Wiąże ona przez okres 6 miesięcy i zawiera informacje o:

a) przysługującym najemcy prawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu;

b) cenie nabycia lokalu i przysługujących bonifikatach.

2. W przypadku nieskorzystania przez najemcę z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, Burmistrz Mikołowa może wypowiedzieć najemcy umowę najmu z zachowaniem wymogów określonych w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli wcześniej złożył ofertę nabycia tego lokalu.

§ 7. Wycena lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży zostanie dokonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 8. Bonifikaty od cen lokalu i gruntu ustalonych w operacie szacunkowym będą udzielane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Uchwałami Rady Miejskiej Mikołowa.

§ 9. Sprawy wszczęte na podstawie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego złożonego przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych uregulowań.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

2.               Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej treści w „Gazecie Mikołowskiej”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »