| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości bez wezwania uiszczają miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 lipca 2013 roku.
3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.
§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.
2. Treść uchwały podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach , udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy Żarkach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Bogusław Kowacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »