| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/210/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

- art. 14 ust. 5 w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

RADA GMINY GIERAŁTOWICE
uchwala

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej, dla których organem prowadzącymjest Gmina Gierałtowice są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem po czasie realizowania podstawy programowej ustala się opłatę w wysokości 1,80 zł.

§ 3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin i stawki ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Liczbę godzin sprawowania opieki nad dzieckiem określa umowa cywilnoprawna zawarta między rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

§ 5. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 238, poz. 3542).

2. Uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 1637).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »