| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/210/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

- art. 14 ust. 5 w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

RADA GMINY GIERAŁTOWICE
uchwala

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej, dla których organem prowadzącymjest Gmina Gierałtowice są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem po czasie realizowania podstawy programowej ustala się opłatę w wysokości 1,80 zł.

§ 3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin i stawki ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Liczbę godzin sprawowania opieki nad dzieckiem określa umowa cywilnoprawna zawarta między rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

§ 5. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 238, poz. 3542).

2. Uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 1637).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »