| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/712/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury "Szopienice - Giszowiec" w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Nadać Miejskiemu Domowi Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Traci moc:

1) uchwała Nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Szopienice” w Katowicach;

2) uchwała Nr LII/706/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 10 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Szopienice” w Katowicach;

3) pkt 2 i 3 w § 1 uchwały Nr XLIX/1023/05 Rady Miasta Katowice z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie
zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury „Szopienice” w Katowicach;

4) uchwała Nr LI/1061/05 Rady Miasta Katowice z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego
Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/712/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »