| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/713/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury "Południe" w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Nadać Miejskiemu Domowi Kultury „Południe” w Katowicach nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Traci moc uchwała: 1) § 2 uchwały Nr XXVI/345/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach; 2) Nr XXIX/517/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 10 września 2001 r.  zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Katowic w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach; 3) Nr XIX/338/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Katowic w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Południe” w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/713/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »