| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki edytorskiej w Uchwale nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm./, art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172/  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1)   W § 1   pkt. 1   ppkt. e) otrzymuje brzmienie: pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej   4,20 zł   .  

2)   Dodaje się pkt. 2   w brzmieniu: Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3)   Dodaje się pkt. 3   w brzmieniu: Od gruntów:  

a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni   0,80 zł  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni   4,20 zł  

c) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni   0,18 zł   .  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie począwszy od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »