| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki edytorskiej w Uchwale nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm./, art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172/  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1)   W § 1   pkt. 1   ppkt. e) otrzymuje brzmienie: pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej   4,20 zł   .  

2)   Dodaje się pkt. 2   w brzmieniu: Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3)   Dodaje się pkt. 3   w brzmieniu: Od gruntów:  

a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni   0,80 zł  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni   4,20 zł  

c) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni   0,18 zł   .  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie począwszy od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »