| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia statutów sołectw: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Nadaje się statut sołectwu Kobyla w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadaje się statut sołectwu Kornowac w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się statut sołectwu Łańce w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadaje się statut sołectwu Pogrzebień w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadaje się statut sołectwu Rzuchów w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc pkt 2 Uchwały Nr XV/49/94 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 kwietnia 1994 roku w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów oraz Uchwała Nr XXV/90/96 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 czerwca 1996 roku w sprawie statutu sołectwa Kobyla oraz zmian statutuów sołectw: Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego za wyjątkiem:

1) §20 ust. 2 statutu sołectwa Kornowac,

2) §20 ust. 2 statutu sołectwa Łańce,

3) §20 ust. 2 statutu sołectwa Pogrzebień,

4) §20 ust. 2 statutu sołectwa Rzuchów,  które wchodzą w życie po upływie kadencji Rad Sołeckich tych sołectw, wybranych w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Sołectwa Kobyla

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Statut Sołęctwa Kornowac

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Statut Sołectwa Łańce

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Statut Sołectwa Pogrzebień

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Statut Sołectwa Rzuchów

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »