| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia statutów sołectw: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Nadaje się statut sołectwu Kobyla w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadaje się statut sołectwu Kornowac w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się statut sołectwu Łańce w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadaje się statut sołectwu Pogrzebień w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadaje się statut sołectwu Rzuchów w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc pkt 2 Uchwały Nr XV/49/94 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 kwietnia 1994 roku w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów oraz Uchwała Nr XXV/90/96 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 czerwca 1996 roku w sprawie statutu sołectwa Kobyla oraz zmian statutuów sołectw: Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego za wyjątkiem:

1) §20 ust. 2 statutu sołectwa Kornowac,

2) §20 ust. 2 statutu sołectwa Łańce,

3) §20 ust. 2 statutu sołectwa Pogrzebień,

4) §20 ust. 2 statutu sołectwa Rzuchów,  które wchodzą w życie po upływie kadencji Rad Sołeckich tych sołectw, wybranych w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Sołectwa Kobyla

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Statut Sołęctwa Kornowac

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Statut Sołectwa Łańce

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Statut Sołectwa Pogrzebień

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV.178.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Statut Sołectwa Rzuchów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »