| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 391), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

2. W przypadku powstania zobowiązania po 15 dniu miesiąca, opłata wnoszona będzie bez wezwania w terminie do końca miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 zostanie określona odrębną uchwałą.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

§ 2.

Opłatę należy uiszczać gotówką bądź przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim. Numer rachunku bankowego zostanie podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »