| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/340/13 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm,) oraz art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Orzesze, górne stawki opłat brutto za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych, w wysokości:

- pojemnik o objętości 110 - 120 l                             23,00 zł,

- pojemnik o objętości 240 l                                           28,00 zł,                            

- pojemnik o objętości 1100 l                                           90,00 zł.

2. Górne stawki, o których mowa w ust. 1, w sytuacji gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

- pojemnik o objętości 110 - 120 l                             18,00 zł,

- pojemnik o objętości 240 l                                           24,00 zł,

- pojemnik o objętości 1100 l                                           80,00 zł,

- worek foliowy o pojemności 80 - 120 l               15,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »