| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/340/13 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm,) oraz art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Orzesze, górne stawki opłat brutto za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych, w wysokości:

- pojemnik o objętości 110 - 120 l                             23,00 zł,

- pojemnik o objętości 240 l                                           28,00 zł,                            

- pojemnik o objętości 1100 l                                           90,00 zł.

2. Górne stawki, o których mowa w ust. 1, w sytuacji gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

- pojemnik o objętości 110 - 120 l                             18,00 zł,

- pojemnik o objętości 240 l                                           24,00 zł,

- pojemnik o objętości 1100 l                                           80,00 zł,

- worek foliowy o pojemności 80 - 120 l               15,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »