| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z
art. 12 § 2, 11, 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
u c h w a l a

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Pietrowice Wielkie na 6 stałych obwodów głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego Rady Gminy


Pietrowice Wielkie Henryk Joachim Marcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XXIII/178/ 2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Podział Gminy Pietrowice Wielkie na stałe obwody głosowania

Numer obwodu

Granice  obwodu głosowania

Siedziba  Obwodowej
Komisji  Wyborczej

1

Pietrowice Wielkie, Kornice, Gródczanki,

Centrum  Społeczno Kulturalne
Pietrowice Wielkie
ul. I Maja 8a

2

Pawłów, Żerdziny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w  Pawłowie
ul. Pietrowicka 16
Pawłów

3

Krowiarki, Amandów

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w  Krowiarkach
ul. Szkolna 19
Krowiarki

4

Maków

Wiejskie Centrum Kultury
ul. Szkolna 1
Maków

5

Cyprzanów, Lekartów,
Samborowice ul. Polna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich Szkoła Filialna w Cyprzanowie
Ul. Szkolna 1
Cyprzanów

6

Samborowice
ul. Długa
ul. Opawska
ul. Średnia

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w  Samborowicach
ul. Szkolna 1
Samborowice

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »