| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt. 1, 3
i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu powierzchni jezdni do 20% szerokości -                                                                       3,00 zł

2) przy zajęciu powierzchni jezdni o szerokości od 20% do 50% -                                                         5,00 zł

3) przy zajęciu powierzchni jezdni o szerokości od 50% do całkowitego zajęcia jezdni -                             7,00 zł

4) przy zajęciu powierzchni chodników i poboczy -                                                                                     3,00 zł

5) przy zajęciu powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego (zieleńcy, rowów itp.) -               2,00 zł

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) jezdnia o nawierzchni bitumicznej -                                                                                                                 40,00 zł

2) jezdnia o nawierzchni tłuczniowej -                                                                                                                 30,00 zł

3) chodnik -                                                                                                                                                           20,00 zł

4) pobocze -                                                                                                                                                           15,00 zł

2. Przy umieszczaniu gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki
w wysokości 25% określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/201/04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 sierpnia 2004 roku
z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »