| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/406/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/349/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26.09.2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w Uchwale nr XXX/349/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz.4810) polegającej na zmianie § 1 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: "Za zajęcie 1m² powierzchni dróg gminnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia, w następującej wysokości:

1) jezdni do 50% szerokości - 0,15zł

2) jezdni od 50% do 100% szerokości - 0,20 zł

3) chodników - 0,10 zł

4) parkingi - 0,10 zł

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 0,10 zł

6) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,50 zł

7) reklamy - 0,50 zł"

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »