| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Ujsoły z dnia 3 lutego 2009 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 1 pkt 3 nazwisko Adam Kocoń zastępuje się nazwiskiem Dorota Kocoń.

2. W § 2 ust. 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: Leon Bury.

3. W § 3 ust. 1 nazwisko Adam Kocoń zastępuje się nazwiskiem Dorota Kocoń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »