| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – działając na wniosek Wójta Gminy Ujsoły

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania, ustala się ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku – Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/177/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania w Gminie Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/180/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »