| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – działając na wniosek Wójta Gminy Ujsoły

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania, ustala się ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku – Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/177/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania w Gminie Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/180/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »