| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art.15 ust. 1, 2, 2b, 3 i art.19 pkt 1 lit a ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02.08.2012r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z dnia 14.08. 2012r., poz. 587) Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia sie treść §1 Uchwały Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2013 roku, który otrzymuje nastepujące brzmienie: " Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Ujsoły:

1. Przy sprzedaży ze stoiska własnego:

1) do 3 mb - 7 zł.

2) powyżej 3mb - 10 zł.

2. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 12 zł.

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego - 7 zł.

4. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 7 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »