| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/199/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Działając na podstawie art. 12 § 1- § 3, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z   2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. przepisy wprowadzające Kodeks Wyborczy (Dz.U. z   2011r. Nr 21, poz. 113), a   także na mocy art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Jaworze  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje :  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Jaworze na (3) trzy stałe obwody głosowania.  

§   2.   Podział określa Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   Traci moc Uchwała nr XXXVIII/300/06 Rady Gminy Jaworze z   dnia 20 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Gminy Jaworze na obwody głosowania i   ustalenia ich granic (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z   2006 r. Nr 92, poz. 2559).  

§   5.   Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze, a   także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem jej podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2013 r.

 

Numer obwodu  
głosowania  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

1  

2  

3  

1                    

Stanowi zachodnią część terenów Gminy Jaworze. Obszar ten graniczy od strony południowej z   terenami lasów państwowych i   terenami Gminy Brenna; od strony zachodniej z   terenami Gminy Jasienica, a   na dalszym odcinku ograniczony jest ulicami: Jasienicką (bez zabudowy), lewym brzegiem potoku Szeroki do mostu na ulicę Smrekową, następnie przebiega północnym zboczem wzgórza Goruszka do skrzyżowania ulicy Słonecznej i   ulicy Zdrojowej, ulicą Zdrojową (bez zabudowań) do ulicy Wąwóz i   ulicą Wąwóz (bez zabudowań), a   także obejmuje całą zabudowę ulicy Turystycznej, aż do terenów lasów państwowych.  

Szkoła   Podstawowa   Nr   1  
im. M. Dąbrowskiej  
ul. Szkolna 180  
Jaworze  

2  

Stanowi centralną i   północną część terenów gminy Jaworze. Obejmuje on obszar północnej części ulicy Zacisznej od mostu na ulicę Smrekową, zabudowę przy ulicy Jasienickiej, następnie biegnie granicą z   Gminą Jasienica; z   kolei w   kierunku południowym granice stanowi rów melioracyjny przebiegający obok sklepu „Biedronka” do ulicy Kolonia Dolna (bez zabudowy), wzdłuż ulicy Pagórkowej w   kierunku zachodnim (bez zabudowy), ulicą Koralową (bez zabudowy), ulicą Południową wraz z   jej zabudową po zachodniej stronie, aż do granicy lasów państwowych, dalej biegnie ulicą Panoramiczną do ul. Turystycznej (bez zabudowy), ul. Wąwóz (z zabudową) i   ulicą Zdrojową (z zabudową) do skrzyżowania z   ulicą Słoneczną, następnie przebiega północnym zboczem wzgórza Goruszka do mostu na ulicy Zacisznej na ulicę Smrekową.  

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. M. Dąbrowskiej  
ul. Szkolna 180  
Jaworze  

3  

Stanowi wschodnią część terenów gminy Jaworze. Granica południowa przebiega wzdłuż terenów lasów państwowych i   terenów Miasta Bielsko-Biała. Obszar ten obejmuje zabudowę przy ulicy Bielskiej od granicy z   terenami Miasta Bielska-Białej do rowu melioracyjnego przebiegającego obok sklepu „Biedronka” wraz z   ulicami przyległymi; po stronie zachodniej biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego i   obejmuje zabudowę ulicy Kolonia Dolna, ulicy Pagórkowej, ulicy Koralowej i   dalej biegnie ulicą Południową, gdzie obejmuje jej zabudowę po stronie wschodniej, aż do terenów lasów państwowych.  

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. M. Dąbrowskiej  
ul. Szkolna 180  
Jaworze  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »