| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/199/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Działając na podstawie art. 12 § 1- § 3, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z   2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. przepisy wprowadzające Kodeks Wyborczy (Dz.U. z   2011r. Nr 21, poz. 113), a   także na mocy art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Jaworze  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje :  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Jaworze na (3) trzy stałe obwody głosowania.  

§   2.   Podział określa Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   Traci moc Uchwała nr XXXVIII/300/06 Rady Gminy Jaworze z   dnia 20 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Gminy Jaworze na obwody głosowania i   ustalenia ich granic (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z   2006 r. Nr 92, poz. 2559).  

§   5.   Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze, a   także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem jej podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2013 r.

 

Numer obwodu  
głosowania  

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

1  

2  

3  

1                    

Stanowi zachodnią część terenów Gminy Jaworze. Obszar ten graniczy od strony południowej z   terenami lasów państwowych i   terenami Gminy Brenna; od strony zachodniej z   terenami Gminy Jasienica, a   na dalszym odcinku ograniczony jest ulicami: Jasienicką (bez zabudowy), lewym brzegiem potoku Szeroki do mostu na ulicę Smrekową, następnie przebiega północnym zboczem wzgórza Goruszka do skrzyżowania ulicy Słonecznej i   ulicy Zdrojowej, ulicą Zdrojową (bez zabudowań) do ulicy Wąwóz i   ulicą Wąwóz (bez zabudowań), a   także obejmuje całą zabudowę ulicy Turystycznej, aż do terenów lasów państwowych.  

Szkoła   Podstawowa   Nr   1  
im. M. Dąbrowskiej  
ul. Szkolna 180  
Jaworze  

2  

Stanowi centralną i   północną część terenów gminy Jaworze. Obejmuje on obszar północnej części ulicy Zacisznej od mostu na ulicę Smrekową, zabudowę przy ulicy Jasienickiej, następnie biegnie granicą z   Gminą Jasienica; z   kolei w   kierunku południowym granice stanowi rów melioracyjny przebiegający obok sklepu „Biedronka” do ulicy Kolonia Dolna (bez zabudowy), wzdłuż ulicy Pagórkowej w   kierunku zachodnim (bez zabudowy), ulicą Koralową (bez zabudowy), ulicą Południową wraz z   jej zabudową po zachodniej stronie, aż do granicy lasów państwowych, dalej biegnie ulicą Panoramiczną do ul. Turystycznej (bez zabudowy), ul. Wąwóz (z zabudową) i   ulicą Zdrojową (z zabudową) do skrzyżowania z   ulicą Słoneczną, następnie przebiega północnym zboczem wzgórza Goruszka do mostu na ulicy Zacisznej na ulicę Smrekową.  

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. M. Dąbrowskiej  
ul. Szkolna 180  
Jaworze  

3  

Stanowi wschodnią część terenów gminy Jaworze. Granica południowa przebiega wzdłuż terenów lasów państwowych i   terenów Miasta Bielsko-Biała. Obszar ten obejmuje zabudowę przy ulicy Bielskiej od granicy z   terenami Miasta Bielska-Białej do rowu melioracyjnego przebiegającego obok sklepu „Biedronka” wraz z   ulicami przyległymi; po stronie zachodniej biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego i   obejmuje zabudowę ulicy Kolonia Dolna, ulicy Pagórkowej, ulicy Koralowej i   dalej biegnie ulicą Południową, gdzie obejmuje jej zabudowę po stronie wschodniej, aż do terenów lasów państwowych.  

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. M. Dąbrowskiej  
ul. Szkolna 180  
Jaworze  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »