| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/156/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór jak w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, wymienionych w § 1 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dotychczasowe nazwy przystanków można stosować w aktualnie obowiązujących rozkładach jazdy w okresie przejściowym do czasu ustalenia nowego rozkłady jazdy, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/156/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 7 lutego 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór

Lp

Miejscowość

Nr drogi

Nazwa ulicy

Nazwa przystanku


1.


Kobiór


697011S


Kobiórska


Kobiór - Centrum


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/156/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 7 lutego 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór.

1.               Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom na terenie Gminy Kobiór mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz 13 z późniejszymi zmianami).

2.               Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom:

1) na pisemny wniosek zawierający proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki,

2) po podpisaniu umowy wymienionej w pkt 10.

3.               Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

4.               Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

5.               Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

6.               Każda zmiana rozkładu jazdy wymaga uprzedniej zgody Gminy Kobiór.

6.               Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

7.               Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Kobiór.

8.               Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach.

9.               Korzystanie z przystanku wymaga uiszczenia opłaty za korzystanie z przystanków, która jest naliczana i pobierana przez Gminę Kobiór na zasadach określonych w umowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »