| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/314/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 6   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami), art 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art, 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami), w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   §13 uchwały Nr Nr XXXIV/300/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych otrzymuje brzmienie "§13.   Nauczycielowi realizującemu za jego zgodą dodatkowe zajęcia związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych i   grantami finansowanym przez j.s.t. może być przyznany dodatek specjalny (dodatek)".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »