| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI?3 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Dziennym w Skoczowie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa

uchwala

§ 1. Uchwała określa:

1. wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku,

2. wysokość dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, za wydłużony na wniosek rodzica wymiar opieki w żłobku (powyżej 10 godzin dziennie),

3. maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 1,60 zł.

2. Opłata ta obejmuje: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

3. W przypadku sprawowania przez żłobek opieki nad rodzeństwem opłata, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50% za trzecie i każde kolejne dziecko.

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6,00 zł za korzystanie z 3 posiłków; 5,00zł za 2 posiłki.

§ 4. 1. Ustala się dodatkową opłatę, o której mowa w § 1 pkt 2 , w wysokości 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin.

2. Opłata ta obejmuje: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6. Traci moc uchwała nr VI/61/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Dziennym w Skoczowie.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »