| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/213/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr V/26/07 Rady Gminy Wielowieś z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2007 r. Nr 72, poz. 1479 z późn. zm.) w § 2 pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

"7) Pan Waldemar Poloczek - na terenie Sołectwa Raduń-Borowiany".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W związku z rezygnacją Pani Klaudii Kruczek z funkcji sołtysa i wyborem w dniu 23 stycznia 2013 r. nowego sołtysa w osobie Pana Waldemara Poloczek zachodzi konieczność dokonania zmiany inkasenta podatku bowiem zgodnie z § 2 uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy Wielowieś z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa inkasentami podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, są sołtysi na terenie swojego sołectwa.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »