| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/213/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr V/26/07 Rady Gminy Wielowieś z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2007 r. Nr 72, poz. 1479 z późn. zm.) w § 2 pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

"7) Pan Waldemar Poloczek - na terenie Sołectwa Raduń-Borowiany".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W związku z rezygnacją Pani Klaudii Kruczek z funkcji sołtysa i wyborem w dniu 23 stycznia 2013 r. nowego sołtysa w osobie Pana Waldemara Poloczek zachodzi konieczność dokonania zmiany inkasenta podatku bowiem zgodnie z § 2 uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy Wielowieś z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa inkasentami podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, są sołtysi na terenie swojego sołectwa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »